UKK 2019

 • » Davet

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Ülkemizde onkoloji alanındaki en kapsamlı kongre olan 23. Ulusal Kanser Kongresi’nin Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği işbirliği ile 17-21 Nisan 2019 tarihinde, Antalya’da Regnum Carya Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

  Günümüzde kanserden sağ kalım hızları giderek artmaktadır. Tedavide elde edilen bu sonuçlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teşhis ve tedavideki disiplinlerin ortak çalışması sonucu elde edilmiştir. Hekimlerin yanı sıra bu ekibin ayrılmaz parçası olan hemşire, radyoloji ve radyoterapi teknisyenleri, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının da katılımı ile Ulusal Kanser Kongreleri en çok katılımcısı olan ulusal kongrelerden olmuştur.

  Kongre bilimsel programında güncel konuların tartışılacağı multidisipliner paneller, konferanslar, tümör konseyleri, interaktif sunumlar, sözel ve poster bildiri oturumları ve uydu sempozyumlar olacak, kongre öncesinde yan dal asistanları ve uzmanlar için kurslar düzenlenecektir. Bilimsel değeri yüksek araştırmalara ödüller verilecektir.

  Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde konusunda uzman bilim insanları davet edilecek, kanserle ilgili önemli gelişmeler, ayrıntıları ile tartışılacaktır. Bilimsel yeniliklerin yanı sıra kurumsal ve sosyal sorunlara da yer verilecek, yine konusunda deneyimli tartışmacılarla bu sorunlara çözümler aranacaktır.

  Sosyal aktivitelerle de birlik, beraberlik ve dostlukların daha da pekişeceğini ümit ediyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese şimdiden başarılar diliyoruz.

  23. Ulusal Kanser Kongresi Yönetim Kurulu ve Bilimsel Kurulu adına sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

  Sevgi ve Saygılarımızla,

  Prof. Dr. Emel ÜNAL
  Kongre Başkanı
  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
  Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
  Kongre Eş Başkanı
  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
  Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM
  Kongre Eş Başkanı
  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

   

 • » Kurullar

  Yönetim Kurulu Bilimsel Kurul
  Kongre Başkanı 
  Emel Ünal
  Başkan
  Emel Ünal
  Eş Başkanlar 
  Mahmut Gümüş 
  Esra Kaytan Sağlam
  Bilimsel Kurul Sekreterleri
  Ahmet Bilici
  Uğur Selek
  Genel Sekreter 
  Neriman Sarı
  Üyeler
  İnci Ayan
  Mustafa Cengiz
  Mutlu Doğan
  Özlem Er
  Nur Olgun
  Fazilet Öner Dinçbaş
  İlhan Öztop
  Nurdan Taçyıldız
  Deniz Yalman
  Üyeler 
  Yavuz Anacak 
  Ahmet Bilici 
  Cengiz Canpolat 
  Uğur Selek 
  Serdar Turhal

   

 • » Bildiri Gönderimi  Bildiri gönderim son tarihi 27 Ocak 2019’dir.

  Bildiri Gönderme Koşulları

  1. Bildirilerin online sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
  2. 23. Ulusal Kanser Kongresi için gönderilen bildirilerin bir başka ulusal kongrede sunulmuş olmaması gerekmektedir.
  3. Bildiriler değerlendirilmek için sözel, e-poster, sözel veya e-poster olmak üzere 3 şekilde gönderilebilecektir.
  4. Bildiriler için en uygun konu kategorisi ve bildiri şekli (Olgu Sunumu, Temel Bilim Çalışması, Retrospektif Klinik, Prospektif Klinik, Translasyonel) verilen listeden işaretlenmelidir.
  5. Olgu sunumları e-poster olarak sunulabilecektir.
  6. Son bildiri gönderme tarihi 27 Ocak 2019’dir.

  Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  1. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
  2. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
  3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
  4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.

  Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği başvuru sırasında kullanılan e-posta adresine bildirilecektir.

  Ödüller

  En İyi Çalışma Ödülleri:
  Gönderilen bildiriler arasından, bildiri değerlendirme kurulu tarafından kongrenin en iyi üç bildirisi seçilecektir. Dereceye giren bildiriler Ana Oturumda sunulacak ve ödülleri verilecektir. Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji’den birer çalışmaya 5.000 TL para ödülü verilecektir.

  Sözel Bildiri Ödülleri:
  Kongrede sunulmaya hak kazanmış sözel bildiriler arasından, her bir dernek (TPOG – TTOD – TROD) her günün en iyi sözel bildirisine 2.500 TL ödül verecektir. Değerlendirme, bildiri değerlendirme kurulu, oturum başkanları ve tartışmacılar tarafından yapılacaktır.

  E-Sözel Bildiri Ödülleri:
  Kongrede sunulmaya hak kazanmış e-sözel bildiriler arasından, her günün en iyi e-sözel bildirisine 1.500 TL ödül verilecektir. Değerlendirme, bildiri değerlendirme kurulu ve günün e-sözel değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır.

  Konu Kategorileri

  I - Klinik Onkoloji

  • Meme Kanseri
  • Kolorektal Kanserler
  • Kolorektal Dışı Kanserler
  • Genitoüriner Sistem Kanserleri
  • Akciğer Kanserleri
  • Jinekolojik Kanserler
  • Baş Boyun Kanserleri
  • Santral Sinir Sistemi Tümörleri
  • Melanom ve Diğer Cilt Tümörleri
  • Hematolojik Maligniteler ve Transplantasyon
  • Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları
  • Endokrin Sistem Tümörleri
  • Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım
  • Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
  • Onkolojide İş Gücü ve Ekonomik Analizler
  • Radyoterapi Teknikleri
  • Psikososyal Onkoloji
  • Diğer

  II - Temel Onkoloji

  • Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji
  • Tümör Biyolojisi ve Genetiği
  • Deneysel Onkoloji
  • Patoloji
  • Farmakoloji
  • Diğer

  III - Pediatrik Onkoloji

  • Temel Onkoloji
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • SSS Tümörü
  • Nöroblastom
  • Wilms Tümörü
  • Yumuşak Doku Tümörü
  • Kemik Tümörü
  • Karaciğer Tümörü
  • Retinoblastom
  • Destek Bakım
  • Cilt Kanserleri
  • Uzun Yaşam İzlemi ve Geç Yan Etkiler
  • Diğer

  IV - Onkoloji Hemşireliği

   

   

 • » Araştırma Ödülleri

  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Onkoloji Araştırma Ödülleri

  Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından “Onkoloji alanındaki araştırmaları teşvik etmek üzere” her iki yılda bir 3 araştırmacıya verilmektedir. Ödül kazananlara şiltleri ile birlikte 2019 yılı için birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL para ödülü verilecektir.

  Başvuru Koşulları


  1. Araştırma son üç yıl içinde yapılmış olmalıdır.
  2. Yurt içi ve dışı başka bir ödül kazanmamış olmalıdır.
  3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
  4. Yayınlanmamış çalışma olmalıdır.
  5. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
  6. Ödül Kurulu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından belirlenmiş 3 üye ile, Kongre Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır.
  7. Ödüle başvuracaklar aşağıdaki evrakları (basılı ve elektronik ortamda) en geç 8 Şubat 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese göndermiş olmalıdırlar.
   a. Özgeçmişleri ve yayın listesi
   b. Çalışmanın “Bildiri Özetleri” kurallarına uygun 5 adet özeti
   c. Çalışmanın http://www.turkjcancer.org/instructions.php3?id=77 adresinde verilen yazım kurallarına göre Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış pdf versiyonu
  Adres Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği - Tuna Cad. Ataç 1. Sokak No:21/1 06410-Yenişehir/ANKARA
  Tel (0312) 431 2950 - (0312) 431 2951 - Fax : (0312) 431 3958
  E-Mail [email protected]

  Nijad BİLGE Ödülü

  “Nijad BİLGE Ödülü”, Türk araştırmacılar tarafından ülkemizde 2017 ve 2018 yılları arasında yapılmış, SCI (Science Citation Index) kapsamındaki dergilerde onkoloji alanında yayınlanmış makaleler arasından UKK yönetim kurulu tarafından seçilerek verilecektir.

  Ödül tutarı 7.000 TL
  Başvuru son tarihi  8 Şubat 2019
  Başvurular ([email protected]) adresine yapılacaktır.

  Tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü

  • Bu ödülü alabilmek için yayınlanan araştırmanın birinci ismi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmalıdır.
  • Bu ödüle online sistem üzerinden kişisel başvuru yapılabilir veya yayınlanmış bir araştırma ödüle aday gösterilebilir. Aday gösterilen yayın sahiplerinden online sistem üzerinden başvuru yapmaları istenir.
  • Bir önceki yıl içerisinde yayınlanan araştırmalara verilir.
  • Bu ödül için, her yıl Ocak ayında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu 5 kişilik bir jüri belirler.
  • Bu ödüle aday yayınlar belirlenirken araştırmanın yayınlandığı derginin akademik saygınlığı, çalışmanın niteliği, bilimsel etik kurallara uygunluğu, bilimsel katkısı ve katılan merkez sayısı gibi özellikler dikkate alınır.
  • Aday yayınlar belirlendikten sonra, başvuru şartlarını tamamlayanlar arasından ödül alacak araştırmalar seçilir.
  • Aday yayınlar belirlenen jüriye değerlendirilmek üzere dernek yönetim kurulu tarafından gönderilir.
  • Ödüller aşağıda belirlenen miktarda olup yazar listesinde adı geçen üyelerimiz arasında eşit olarak paylaştırılır ve tüm yazarlara başarı sertifikası verilir.

   Birincilik ödülü 5.000 TL
   İkincilik ödülü 3.000 TL
   Üçüncülük ödülü 2.000 TL


   Başvuru son tarihi:    8 Şubat 2019

   Sadece http://kanser.org/saglik/index.php?action=uyegiris&return_page=odp_site linkinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. 

   Dernek yönetim kurulu bu ödülleri verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.

  Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Araştırma Ödülleri

  1. Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü: 3.000 TL

  Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, radyasyon onkolojisi alanındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

  1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
  2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
  3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
  4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
  5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
  6. Başvurular kongre sekreterliğine ([email protected]) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.


  2. Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar Ödülü: 3.000 TL

  Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji dışındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

  1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
  2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
  3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
  4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
  5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
  6. Başvurular kongre sekreterliğine ([email protected]) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

  3. Doç. Dr. Metin Aran Ödülü: 3.000 TL

  Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, medikal onkoloji alanındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

  1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
  2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
  3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
  4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
  5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
  6. Başvurular kongre sekreterliğine ([email protected]) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.


  UKK Yayın Ödülleri

  1. Ödül başvurusu yayın sahibi tarafından doğrudan UKK bilimsel kuruluna ([email protected]) başvurularak yapılacaktır.
  2. Yayın başvurusu yapan kişi diğer çalışmacıların ödül başvurusu için onayını yazılı olarak almalıdır.
  3. Yayının 01.01.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında yayınlanmış (ePub, online yayınlanmış olması da yeterli) olması gerekmektedir.
  4. Çalışmanın Türkiye’de yapılmış ve SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış olması gerekmektedir
  5. Ödüle layık yayın seçilirken yayının;
   • Multidisipliner bir çalışma olması
   • Orijinal olması
   • Yayınlandığı dergi impact faktörü
   • Prospektif / karşılaştırmalı çalışma olması
   • Geniş hasta / denek sayısı içermesi
   • Klinik pratiğimize katkısı gibi kriterler değerlendirilerek, seçim UKK Yönetim Kurulu’nun ortak kanaatiyle yapılacaktır.
  kriterleri çerçevesinde UKK yönetim kurulunun ortak kanaatiyle yapılacaktır.

  1. Ödüller aşağıda belirtilen tutarlarda verilecektir
   • Prof. Dr. Namık Çevik anısına: 5.000 TL
   • Prof. Dr. Reha Uzel anısına: 5.000 TL
   • Doç. Dr. İbrahim Türker anısına: 5.000 TL
    * Ödüller, 23. UKK için değerli hocalarımıza adanmıştır.
  1. Son başvuru tarihi 8 Şubat 2019 olup ödüller “23. Ulusal Kanser Kongresi” sırasında dağıtılacaktır.


 • » Genel Bilgiler

  KONGRE TARİHİ VE YERİ
  23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde Regnum Carya, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

  KONGRE DİLİ
  Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlar İngilizce olacaktır.

  YAKA KARTI
  Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

  KONGRE KAYIT
  Kayıt masası 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

  SEKRETERYA HİZMETLERİ
  Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

  KATILIM BELGESİ
  Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 21 Nisan 2019 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

  KREDİLENDİRME
  Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

  DAVET MEKTUBU
  Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

  BİLDİRİLER
  Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle www.ulusalkanser.org web sayfası üzerinden toplanacaktır.

  ÖNEMLİ TARİHLER
  İndirimli kayıt ücreti son ödeme tarihi: 21 Aralık 2018
  İndirimli konaklama ücreti son ödeme tarihi: 21 Aralık 2018
  Bildiri gönderim son tarihi: 27 Ocak 2019

   

 • » Kongre Merkezi
  Kongre Merkezi

  Regnum Carya Kongre Merkezi
  Kadriye Bölgesi, Üçkum Tepesi Mevkii, Belek-Antalya

   

   

 • » UKK 2019 Kapanış Videosu

   

   

 • » İletişim


  Kongre Sekreteryası Organizasyon Sekreteryası
  Dr. Neriman Sarı
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
  Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Kliniği
  Yenimahalle / Ankara

  T : 0312 336 09 09
  [email protected]

  DMR Kongre Organizasyon
  Hollanda Cad. 696 Sok. No:22/9-10
  Yıldız - Çankaya / ANKARA

  T : 0532 111 93 67
  F : 0312 442 04 10

  [email protected]

  www.dmrturizm.com.tr


   

   


 Copyright © 2019 Ulusal Kanser Kongresi LookUs & Online Makale