ULUSAL KANSER KONGRESİ TARİHÇESİ

Birinci Ulusal Kanser Kongresi, ülkemizde onkoloji kavramının yerleşmesi, bu bilim dalının sonraki yirmi beş yıl içinde gelişerek bugünkü konumuna erişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu kongrenin tarihçesini biraz daha geniş olarak sizlere sunmak isterim.

Ülkemizde onkoloji alanında ulusal nitelikte kongreler düzenleme düşüncesi yerine uluslararası katılımlı kongreler yaparak bu konuda daha ileri adımlar atabileceği düşüncesi, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun önceki başkan ve yönetim kurullarınca benimsenmişti. Böylece kanser konusuna toplumun, medyanın ve hekimlerimizin ilgisinin çekileceği ve devletin desteğinin de daha kolay sağlanabileceği düşünülmekteydi.

1975 yılına gelindiğinde, Türkiye’ de artık birçok büyük tıp fakültemizde onkoloji alanında ilgi ve verilen destek artmış, onkoloji bilim dalları peş peşe açılmakta idi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Yönetim Kurulunda görevli olmadığım halde kurum merkezine sık sık gitmekte, başta Kanser dergisi olmak üzere kurumun çeşitli bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalışmakta idim. O zamanki Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. A. Muttalip Ünal, bir Ulusal Kanser Kongresi yapma düşüncesini dile getirmiş ve benim de düzenleme kurulunda görev almamı istemişti. Kongre Başkanımız, kurumun önceki Genel başkanlarından benim de patoloji hocam Prof. Dr. Necati Eranıl ve Kongre Onursal Başkanı da Prof. Dr. A. Tevfik Berkman olarak belirlendi.  Kongre Genel Sekreteri de Doç. Dr. Muttalip Ünal idi. Daha önce böyle bir kongre düzenlememiş olmama rağmen Bilimsel Sekreterya’yı  yürütecek programları da yapacaktım.

Kongre için, kurumun kısıtlı olanakları dışında hiçbir desteğimiz bulunmuyordu. Ancak masraflarımızı kısmen de olsa karşılamak üzere, Ankara Palas Oteli’nde Gala Yemeği düzenlenecek, satılan davetiyelerle kongre giderleri sağlanacaktı.

Bu kongrenin ilk ulusal kanser kongresi oluşu nedeni ile, kongre katılım ücreti olmamasına rağmen ne ölçüde bir katılımın olacağını da kestiremiyorduk. Hoca ve asistanlarımıza rica ile 200-250 civarında bir katılım olacağını düşünerek, Ankara’ da Türk Standartlar Enstitüsü’ nün bu ölçekteki konferans salonunun kongremize ücretsiz olarak ayrılmasını temin edebildik.

Kongreye ilgi artırmak amacı ile kurum bütçesinden dört yabancı konuğun güncel konularda konferans vermek için davet edilmeleri düşünüldü. Prof. Dr. Perihan Çambel’ de İngilizce bir sunum yapacaktı. Kongre’nin temel konferanslarını oluşturan bu konuşmalar oldukça geniş konuları kapsıyordu:

  1. Introduction a la Nation de Geocancerologie (Jeokanseroloji Kavramına Giriş) Dr. Emile – Gaston Peeters. Institut Europeen d’Ecolegie et de Cancerologie, Bruxelles.
  2. Methods of Treatment of Cencer of the Mouth and Throat (Ağız ve Gırtlak Kanserlerinde tedavi Metodları) Dr. R. Morrison. Director of Radiotherapy, Hammersmith Hospital, London.
  3. Studies of Immunological Deficiency and Immunotherapy in Malignant Lymphomas (Malign Lenfomalarda İmmün Yetersizliğin İncelenmesi  ve İmmunolojik Tedavi) Dr. J. E. Sokal, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, N.Y.
  4. Classification Internationale TNM des  Cancers du Sein et Dedutions Therapeutiques (Meme Kanserlerinde TNM Sınıflandırılması ve Tedavilerdeki Önemi) Dr. Jean Genin, Chef de Service, Comite des Seins. Institut Gustave Roussy, Villejuif – France
  5. Current Problems and Methodology in Cancer Diagnosis and Detection (Kanser Tanı ve Taramasında Güncel Sorunlar) Dr. Perihan Çambel, Ankara Numune Hastanesi Patoloji Şefi, Ankara

Kongrede ayrıca kanser ile ilgili bildirilerin sözel olarak sunulması amacı ile, çeşitli Anabilim Dalları ile temasa geçildi. Bu bildirilerin toplanması, seçimi konularına göre ayrı gün ve saatlerde yapılması, Dr. Şevket Ruacan’ın özverili çabalarını gerektiriyordu. Dört güne yayılmak üzere 101 bildiri gelmişti. Bugünkü ölçütlerimizle önemli bir bölümünün poster olarak sunumu bile düşünülmese de, katılımı ve sonraki kongreleri düşünerek, hepsini sunmaya karar verdik. Ancak bir tanesi bilimsel verilere dayanmadığı gibi toplumu oldukça endişelendirecek nitelikteki “Televizyon Yayınlarının Kanserojen Etkisi” başlığını taşıyordu. O tarihte televizyon yayınları zaten siyah beyaz ve haftada birkaç saati geçmemek üzere bir kanaldan yapılmakta idi. Bu bildiriyi nasıl olsa dinleyici kalmaz diye kongrenin son gününün son saatine koymayı planladık. Gerçekten de son gün o saatte kongreyi düzenleyenler ve birkaç konuşmacıdan başka salonda kimse kalmamıştı. Biz durumu iyi idare ettiğimizi sanırken, ertesi günkü gazetelerin manşetlerinde “Televizyon Yayınları Kansere Yol Açıyor” başlığı atılmıştı. Sansasyonel haberler peşindeki medyanın günümüzde de aynı şekilde davranacağını sanıyorum. Tüm bildiler, tam metin olarak bir kitapta toplanarak 1976 yılında yayınlandı.

Birinci Ulusal Kanser Kongresine çoğunluğu Ankara’daki tıp fakültesinden gelen 150 kadar dinleyici bulabilmiştik. Buna karşın, devletin en üst kademelerinden büyük ilgi vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Korutürk’ ün uzun ve bizleri memnun eden bir mesajı açılışta okundu. Kongre’nin açılışına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Dr. Kemal Demir ise şahsen katıldı ve konuşma yaptı. Kongreden üç ay sonra da, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ülkemizde kanserle savaşa yön verme amacı ile bir rapor hazırlayacak olan “Ulusal Kanser Konseyi” kuruldu.

Kongrenin açılışı kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Sayın A. Muttalip Ünal’ ın bir konuşması ile başladı.

Yabancı dilde konuşmaların çevirileri, bizler tarafından spontane olarak yapılıyordu. Kongre için aldığımız olumlu tepkiler sonucu, Ulusal Kanser Kongrelerinin iki yılda bir yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kongrenin son günü gecesi, Ankara Palas Salonlarında görkemli bir balo düzenlenmiş ve kongrenin başarısı hekimlerin yanında, devlet erkanı ve gazetecilerin katılımı ile kutlanmıştı. Geç saatlerde tanınmış bir oryantal dansöz ücretsiz sahne alarak geceye renk katmıştı.

Kanserle savaşa gönül vermiş devlet ve gönüllü kuruluşların, hekim ve diğer gönüllülerin el ele vererek oluşturdukları özveriler zinciri, Birinci Ulusal Kanser Kongresi’nin başarısını sağlamış ve sonraki kongrelerin de yolunu açmıştı.

Prof. Dr. Dinçer Fırat Kitabından alıntıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Ulusal Kanser Kongresi LookUs & Online Makale