UKK 2019

  • » Davet

    Değerli Meslektaşlarımız;

    Ülkemizde onkoloji alanındaki en kapsamlı kongre olan 23. Ulusal Kanser Kongresi’nin Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği işbirliği ile 17-21 Nisan 2019 tarihinde, Antalya’da Regnum Carya Hotel’de düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

    Günümüzde kanserden sağ kalım hızları giderek artmaktadır. Tedavide elde edilen bu sonuçlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teşhis ve tedavideki disiplinlerin ortak çalışması sonucu elde edilmiştir. Hekimlerin yanı sıra bu ekibin ayrılmaz parçası olan hemşire, radyoloji ve radyoterapi teknisyenleri, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının da katılımı ile Ulusal Kanser Kongreleri en çok katılımcısı olan ulusal kongrelerden olmuştur.

    Kongre bilimsel programında güncel konuların tartışılacağı multidisipliner paneller, konferanslar, tümör konseyleri, interaktif sunumlar, sözel ve poster bildiri oturumları ve uydu sempozyumlar olacak, kongre öncesinde yan dal asistanları ve uzmanlar için kurslar düzenlenecektir. Bilimsel değeri yüksek araştırmalara ödüller verilecektir.

    Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde konusunda uzman bilim insanları davet edilecek, kanserle ilgili önemli gelişmeler, ayrıntıları ile tartışılacaktır. Bilimsel yeniliklerin yanı sıra kurumsal ve sosyal sorunlara da yer verilecek, yine konusunda deneyimli tartışmacılarla bu sorunlara çözümler aranacaktır.

    Sosyal aktivitelerle de birlik, beraberlik ve dostlukların daha da pekişeceğini ümit ediyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese şimdiden başarılar diliyoruz.

    23. Ulusal Kanser Kongresi Yönetim Kurulu ve Bilimsel Kurulu adına sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

    Sevgi ve Saygılarımızla,

    Prof. Dr. Emel ÜNAL
    Kongre Başkanı
    Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
    Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ
    Kongre Eş Başkanı
    Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
    Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM
    Kongre Eş Başkanı
    Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

     

  • » Kurullar

    Yönetim Kurulu Bilimsel Kurul
    Kongre Başkanı 
    Emel Ünal
    Başkan
    Emel Ünal
    Eş Başkanlar 
    Mahmut Gümüş 
    Esra Kaytan Sağlam
    Bilimsel Kurul Sekreterleri
    Ahmet Bilici
    Uğur Selek
    Genel Sekreter 
    Neriman Sarı
    Üyeler
    İnci Ayan
    Mustafa Cengiz
    Mutlu Doğan
    Özlem Er
    Nur Olgun
    Fazilet Öner Dinçbaş
    İlhan Öztop
    Nurdan Taçyıldız
    Deniz Yalman
    Üyeler 
    Yavuz Anacak 
    Ahmet Bilici 
    Cengiz Canpolat 
    Uğur Selek 
    Serdar Turhal

     

  • » Bilimsel Program

     

  • » Bildiri Gönderimi    Bildiri gönderim son tarihi 27 Ocak 2019’dir.

    Bildiri Gönderme Koşulları

    1. Bildirilerin online sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
    2. 23. Ulusal Kanser Kongresi için gönderilen bildirilerin bir başka ulusal kongrede sunulmuş olmaması gerekmektedir.
    3. Bildiriler değerlendirilmek için sözel, e-poster, sözel veya e-poster olmak üzere 3 şekilde gönderilebilecektir.
    4. Bildiriler için en uygun konu kategorisi ve bildiri şekli (Olgu Sunumu, Temel Bilim Çalışması, Retrospektif Klinik, Prospektif Klinik, Translasyonel) verilen listeden işaretlenmelidir.
    5. Olgu sunumları e-poster olarak sunulabilecektir.
    6. Son bildiri gönderme tarihi 27 Ocak 2019’dir.

    Bildiri Özeti Yazım Kuralları

    1. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
    2. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
    3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
    4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.

    Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği başvuru sırasında kullanılan e-posta adresine bildirilecektir.

    Ödüller

    En İyi Çalışma Ödülleri:
    Gönderilen bildiriler arasından, bildiri değerlendirme kurulu tarafından kongrenin en iyi üç bildirisi seçilecektir. Dereceye giren bildiriler Ana Oturumda sunulacak ve ödülleri verilecektir. Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji’den birer çalışmaya 5.000 TL para ödülü verilecektir.

    Sözel Bildiri Ödülleri:
    Kongrede sunulmaya hak kazanmış sözel bildiriler arasından, her bir dernek (TPOG – TTOD – TROD) her günün en iyi sözel bildirisine 2.500 TL ödül verecektir. Değerlendirme, bildiri değerlendirme kurulu, oturum başkanları ve tartışmacılar tarafından yapılacaktır.

    Poster Bildiri Ödülleri:
    Kongrede sunulmaya hak kazanmış poster bildiriler arasından, her günün en iyi posterine 1.500 TL ödül verilecektir. Değerlendirme, bildiri değerlendirme kurulu ve günün poster değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır.

    Konu Kategorileri

    I - Klinik Onkoloji

    • Meme Kanseri
    • Kolorektal Kanserler
    • Kolorektal Dışı Kanserler
    • Genitoüriner Sistem Kanserleri
    • Akciğer Kanserleri
    • Jinekolojik Kanserler
    • Baş Boyun Kanserleri
    • Santral Sinir Sistemi Tümörleri
    • Melanom ve Diğer Cilt Tümörleri
    • Hematolojik Maligniteler ve Transplantasyon
    • Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları
    • Endokrin Sistem Tümörleri
    • Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım
    • Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
    • Onkolojide İş Gücü ve Ekonomik Analizler
    • Radyoterapi Teknikleri
    • Psikososyal Onkoloji
    • Diğer

    II - Temel Onkoloji

    • Kanser Epidemiyolojisi ve Prevantif Onkoloji
    • Tümör Biyolojisi ve Genetiği
    • Deneysel Onkoloji
    • Patoloji
    • Farmakoloji
    • Diğer

    III - Pediatrik Onkoloji

    • Temel Onkoloji
    • Lösemi
    • Lenfoma
    • SSS Tümörü
    • Nöroblastom
    • Wilms Tümörü
    • Yumuşak Doku Tümörü
    • Kemik Tümörü
    • Karaciğer Tümörü
    • Retinoblastom
    • Destek Bakım
    • Cilt Kanserleri
    • Uzun Yaşam İzlemi ve Geç Yan Etkiler
    • Diğer

    IV - Onkoloji Hemşireliği

     

     

  • » Araştırma Ödülleri

    Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Onkoloji Araştırma Ödülleri

    Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından “Onkoloji alanındaki araştırmaları teşvik etmek üzere” her iki yılda bir 3 araştırmacıya verilmektedir. Ödül kazananlara şiltleri ile birlikte 2019 yılı için birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL para ödülü verilecektir.

    Başvuru Koşulları


    1. Araştırma son üç yıl içinde yapılmış olmalıdır.
    2. Yurt içi ve dışı başka bir ödül kazanmamış olmalıdır.
    3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
    4. Yayınlanmamış çalışma olmalıdır.
    5. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
    6. Ödül Kurulu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından belirlenmiş 3 üye ile, Kongre Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır.
    7. Ödüle başvuracaklar aşağıdaki evrakları (basılı ve elektronik ortamda) en geç 8 Şubat 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese göndermiş olmalıdırlar.
      a. Özgeçmişleri ve yayın listesi
      b. Çalışmanın “Bildiri Özetleri” kurallarına uygun 5 adet özeti

    Adres Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği - Tuna Cad. Ataç 1. Sokak No:21/1 06410-Yenişehir/ANKARA
    Tel (0312) 431 2950 - (0312) 431 2951 - Fax : (0312) 431 3958
    E-Mail info@turkkanser.org.tr

    Nijad BİLGE Ödülü

    “Nijad BİLGE Ödülü”, Türk araştırmacılar tarafından ülkemizde 2015 ve 2016 yılları arasında yapılmış, SCI (Science Citation Index) kapsamındaki dergilerde onkoloji alanında yayınlanmış makaleler arasından UKK yönetim kurulu tarafından seçilerek verilecektir.

    Ödül tutarı 7.000 TL
    Başvuru son tarihi  8 Şubat 2019
    Başvurular (troddernegi@gmail.com) adresine yapılacaktır.

    Tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü

    • Bu ödülü alabilmek için yayınlanan araştırmanın birinci ismi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmalıdır.
    • Bu ödüle online sistem üzerinden kişisel başvuru yapılabilir veya yayınlanmış bir araştırma ödüle aday gösterilebilir. Aday gösterilen yayın sahiplerinden online sistem üzerinden başvuru yapmaları istenir.
    • Bir önceki yıl içerisinde yayınlanan araştırmalara verilir.
    • Bu ödül için, her yıl Ocak ayında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu 5 kişilik bir jüri belirler.
    • Bu ödüle aday yayınlar belirlenirken araştırmanın yayınlandığı derginin akademik saygınlığı, çalışmanın niteliği, bilimsel etik kurallara uygunluğu, bilimsel katkısı ve katılan merkez sayısı gibi özellikler dikkate alınır.
    • Aday yayınlar belirlendikten sonra, başvuru şartlarını tamamlayanlar arasından ödül alacak araştırmalar seçilir.
    • Aday yayınlar belirlenen jüriye değerlendirilmek üzere dernek yönetim kurulu tarafından gönderilir.
    • Ödüller aşağıda belirlenen miktarda olup yazar listesinde adı geçen üyelerimiz arasında eşit olarak paylaştırılır ve tüm yazarlara başarı sertifikası verilir.

      Birincilik ödülü 5.000 TL
      İkincilik ödülü 3.000 TL
      Üçüncülük ödülü 2.000 TL


      Başvuru son tarihi:    8 Şubat 2019

      Sadece http://kanser.org/saglik/index.php?action=uyegiris&return_page=odp_site linkinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. 

      Dernek yönetim kurulu bu ödülleri verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.

    Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Araştırma Ödülleri

    1. Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü: 3.000 TL

    Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, radyasyon onkolojisi alanındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

    1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
    2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
    3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
    4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
    5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
    6. Başvurular kongre sekreterliğine (drnerimansari@gmail.com) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.


    2. Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar Ödülü: 3.000 TL

    Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji dışındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

    1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
    2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
    3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
    4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
    5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
    6. Başvurular kongre sekreterliğine (drnerimansari@gmail.com) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

    3. Doç. Dr. Metin Aran Ödülü: 3.000 TL

    Kanser ile ilgili araştırma yapan, profesör ve klinik şefi konumundaki araştırıcılar dışında, yeni yetişen araştırıcılara, medikal onkoloji alanındaki bir çalışmaya verilecek bu ödül 3.000 TL için istenen nitelikler:

    1. Araştırma 3 yılı geçmeyen süre içerisinde sonlanmış olmalıdır.
    2. Yurt içi-dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
    3. Daha önce bu ödüle sunulmamış olmalıdır.
    4. Kongre içerisindeki diğer özel ödüllere başvurmamış olmalıdır.
    5. Kazanan araştırmanın özet kitabında basılması için tek satır aralıklarla yazılmış üç sayfayı geçmeyen bir özetle birlikte verilmelidir.
    6. Başvurular kongre sekreterliğine (drnerimansari@gmail.com) 8 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacaktır.


    UKK Yayın Ödülleri

    1. Ödül başvurusu yayın sahibi tarafından doğrudan UKK bilimsel kuruluna (drnerimansari@gmail.com) başvurularak yapılacaktır.
    2. Yayın başvurusu yapan kişi diğer çalışmacıların ödül başvurusu için onayını yazılı olarak almalıdır.
    3. Yayının 01.01.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.
    4. Çalışmanın Türkiye’de yapılmış ve SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış olması gerekmektedir
    5. Ödüle layık yayın seçilirken yayının;
      • Multidisipliner bir çalışma olması
      • Orijinal olması
      • Yayınlandığı dergi impact faktörü
      • Prospektif / karşılaştırmalı çalışma olması
      • Geniş hasta / denek sayısı içermesi
      • Klinik pratiğimize katkısı gibi kriterler değerlendirilerek, seçim UKK Yönetim Kurulu’nun ortak kanaatiyle yapılacaktır.
    kriterleri çerçevesinde UKK yönetim kurulunun ortak kanaatiyle yapılacaktır.

    1. Ödüller aşağıda belirtilen tutarlarda verilecektir
      • Prof. Dr. Namık Çevik anısına: 5.000 TL
      • Prof. Dr. Reha Uzel anısına: 5.000 TL
      • Doç. Dr. İbrahim Türker anısına: 5.000 TL
        * Ödüller, 23. UKK için değerli hocalarımıza adanmıştır.
    1. Son başvuru tarihi 8 Şubat 2019 olup ödüller “23. Ulusal Kanser Kongresi” sırasında dağıtılacaktır.


  • » Kayıt

    KAYIT TİPİ 21 Aralık 2018
    öncesi
    21 Aralık 2018
    sonrası
    UZMAN 1.750 TL 2.000 TL
    YANDAL - ASİSTAN 1.250 TL 1.500 TL
    HEMŞİRE 875 TL 1.125 TL
    FİRMA TEMSİLCİSİ 1.750 TL 2.000 TL
    KURS KAYIT 625 TL 750 TL

    Kayıt ücreti, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongre dokümanlarını kapsamaktadır.

    • Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

    Dış katılımcı ücreti, kişi başı / günlük 450 TL + %18 KDV'dir.
    Dış katılımcı ücreti, kişi başı / 4 günlük paket 1.350 TL + %18 KDV'dir.

    Dış katılım ücreti Regnum Carya, Sentido Golf ve Sentido Zeynep otelleri dışında konaklayan ve konaklaması bulunmayan tüm katılımcılardan tahsil edilecektir. Dış katılım ücretine 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.

    TRANSFER ÜCRETLERİ

    Regnum Carya Otel - Antalya havaalanı arası 17 Nisan tarihinde geliş ve 21 Nisan tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı gidiş-dönüş transfer ücreti: 400 TL + %18 KDV'dir. 

    Bu tarihler dışında talep edilecek transferler kişi başı tek yön 350 TL + %18 KDV'dir.  

    • Özel transfer talepleriniz ile ilgili DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.
    • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
    • Değişikliklerin en geç transfer saatinden 24 saat önce bildirilmesi halinde dikkate alınacağını önemle belirtiriz.

    Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)'den onay alınmasını rica ederiz. 


    Tüm Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

    DMR TURİZM
    Banka Adı İş Bankası – Başkent Ticari Şubesi (4398)
    Hesap No (TL) 0003570
    IBAN (TL) TR32 0006 4000 0014 3980 0035 70

     

  • » Konaklama

    OTEL
    21 Aralık 2018
    öncesi

    21 Aralık 2018 - 15 Mart 2019
    arası

    15 Mart 2019
    sonrası
      Tek kişilik oda Çift kişilik odada
    kişi başı
    Tek kişilik oda Çift kişilik odada
    kişi başı
    Tek kişilik oda Çift kişilik odada
    kişi başı
    REGNUM CARYA 5.250 TL 3.500 TL 6.300 TL 4.200 TL 6.750 TL 4.500 TL
    SENTIDO GOLF 5.250 TL 3.500 TL 6.300 TL 4.200 TL 6.750 TL 4.500 TL
    SENTIDO ZEYNEP 4.600 TL 3.100 TL 5.600 TL 3.750 TL 6.000 TL 4.000 TL
    KAYA PALAZZO
    Dış katılımcı ücreti eklenecektir.
    4.950 TL 3.300 TL 5.950 TL 3.970 TL 6.375 TL 4.250 TL
    CALISTA RESORT
    Dış katılımcı ücreti eklenecektir.
    4.950 TL 3.300 TL 5.950 TL 3.970 TL 6.375 TL 4.250 TL

    • Yukarıda yer alan paket fiyatlar 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 4 gece her şey dahil konaklamayı içermektedir. 
    • Fiyatlara % 8 KDV dahil değildir. 

    Dış katılımcı ücreti, kişi başı / günlük 450 TL + % 18 KDV'dir.
    Dış katılımcı ücreti, kişi başı / 4 günlük paket 1.350 TL + %18 KDV'dir.

    Regnum Carya, Sentido Golf ve Sentido Zeynep otelleri dışında konaklayan ve konaklaması bulunmayan tüm katılımcılardan tahsil edilecektir. Fiyata 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.


    TRANSFER ÜCRETLERİ
    Regnum Carya Otel - Antalya havaalanı arası 17 Nisan tarihinde geliş ve 21 Nisan tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı gidiş-dönüş transfer ücreti: 400 TL + %18 KDV'dir. 

    Bu tarihler dışında talep edilecek transferler kişi başı tek yön 350 TL + %18 KDV'dir. 

    • Özel transfer talepleriniz ile ilgili DMR Turizm ile irtibata geçebilirsiniz.
    • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
    • Değişikliklerin en geç transfer saatinden 24 saat önce bildirilmesi halinde dikkate alınacağını önemle belirtiriz.

    Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)'den onay alınmasını rica ederiz. 


    Tüm Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

    DMR TURİZM
    Banka Adı İş Bankası – Başkent Ticari Şubesi (4398)
    Hesap No (TL) 0003570
    IBAN (TL) TR32 0006 4000 0014 3980 0035 70

     

  • » Genel Bilgiler

    KONGRE TARİHİ VE YERİ
    23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde Regnum Carya, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

    KONGRE DİLİ
    Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlar İngilizce olacaktır.

    YAKA KARTI
    Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

    KONGRE KAYIT
    Kayıt masası 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

    SEKRETERYA HİZMETLERİ
    Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

    KATILIM BELGESİ
    Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 21 Nisan 2019 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

    KREDİLENDİRME
    Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

    DAVET MEKTUBU
    Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

    BİLDİRİLER
    Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle www.ulusalkanser.org web sayfası üzerinden toplanacaktır.

    ÖNEMLİ TARİHLER
    İndirimli kayıt ücreti son ödeme tarihi: 21 Aralık 2018
    İndirimli konaklama ücreti son ödeme tarihi: 21 Aralık 2018
    Bildiri gönderim son tarihi: 27 Ocak 2019

     

  • » Kongre Merkezi
    Kongre Merkezi

    Regnum Carya Otel
    Kadriye Bölgesi, Üçkum Tepesi Mevkii, Belek-Antalya

     

     

  • » İletişim


    Kongre Sekreteryası Organizasyon Sekreteryası
    Dr. Neriman Sarı
    Sağlık Bilimleri Üniversitesi
    Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
    Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
    Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Kliniği
    Yenimahalle / Ankara

    T : 0312 336 09 09
    drnerimansari@gmail.com

    DMR Kongre Organizasyon
    Hollanda Cad. 696 Sok. No:22/9-10
    Yıldız - Çankaya / ANKARA

    T : 0532 111 93 67
    F : 0312 442 04 10

    ukk@dmrturizm.com.tr

    www.dmrturizm.com.tr


     

     


 Copyright © 2019 Ulusal Kanser Kongresi LookUs & Online Makale