UKK 2019

 • » Davet

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Ülkemizde onkoloji alanındaki en kapsamlı kongre olan 23. Ulusal Kanser Kongresi’nin (UKK 2019) Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği işbirliği ile 17-21 Nisan 2019 tarihinde, Antalya’da Regnum Carya Hotel’de düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız.

  Günümüzde kanserden sağ kalım hızları giderek artmaktadır. Tedavide elde edilen bu sonuçlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teşhis ve tedavideki disiplinlerin ortak çalışması sonucu elde edilmiştir. Hekimlerin yanı sıra bu ekibin ayrılmaz parçası olan hemşire, radyoloji ve radyoterapi teknisyenleri, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının da katılımı ile Ulusal Kanser Kongreleri en çok katılımcısı olan ulusal kongrelerden olmuştur.

  Kongre bilimsel programında güncel konuların tartışılacağı multidisipliner paneller, konferanslar, tümör konseyleri, interaktif sunumlar, sözel ve poster bildiri oturumları ve uydu sempozyumlar olacak, kongre öncesinde yan dal asistanları ve uzmanlar için kurslar düzenlenecektir. Bilimsel değeri yüksek araştırmalara ödüller verilecektir.

  Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde konusunda uzman bilim insanları davet edilecek, kanserle ilgili önemli gelişmeler, ayrıntıları ile tartışılacaktır. Bilimsel yeniliklerin yanı sıra kurumsal ve sosyal sorunlara da yer verilecek, yine konusunda deneyimli tartışmacılarla bu sorunlara çözümler aranacaktır.

  Sosyal aktivitelerle de birlik, beraberlik ve dostlukların daha da pekişeceğini ümit ediyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese şimdiden başarılar diliyoruz.

  23. Ulusal Kanser Kongresi (UKK 2019) Yönetim kurulu ve Bilimsel Kurulu adına sizleri kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

  Sevgi ve Saygılarımızla,

  Emel ÜNAL
  Kongre Başkanı
  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
  Mahmut GÜMÜŞ
  Kongre Eş Başkanı
  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
  Esra KAYTAN SAĞLAM
  Kongre Eş Başkanı
  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

   

 • » Kurullar

  Yönetim Kurulu Bilimsel Kurul
  Kongre Başkanı 
  Emel Ünal
  Başkan
  Emel Ünal
  Eş Başkanlar 
  Mahmut Gümüş 
  Esra Kaytan Sağlam
  Bilimsel Kurul Sekreterleri
  Ahmet Bilici
  Uğur Selek
  Genel Sekreter 
  Neriman Sarı
  Üyeler
  İnci Ayan
  Mustafa Cengiz
  Mutlu Doğan
  Özlem Er
  Nur Olgun
  Fazilet Öner Dinçbaş
  İlhan Öztop
  Nurdan Taçyıldız
  Üyeler 
  Yavuz Anacak 
  Ahmet Bilici 
  Cengiz Canpolat 
  Uğur Selek 
  Serdar Turhal

   

 • » Bilimsel Program

  Yapım Aşamasındadır..

   

 • » Bildiri Gönderimi  Bildiri gönderim son tarihi 28 Aralık 2018’dir.

  Bildiri Gönderme Koşulları

  1. Bildirilerin online sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
  2. 23. Ulusal Kanser Kongresi için gönderilen bildirilerin bir başka ulusal kongrede sunulmuş olmaması gerekmektedir.
  3. Bildiriler değerlendirilmek için sözel, e-poster, sözel veya e-poster olmak üzere 3 şekilde gönderilebilecektir.
  4. Bildiriler için en uygun konu kategorisi ve bildiri şekli (Olgu Sunumu, Temel Bilim Çalışması, Retrospektif Klinik, Prospektif Klinik, Translasyonel) verilen listeden işaretlenmelidir.
  5. Olgu sunumları e-poster olarak sunulabilecektir.
  6. Son bildiri gönderme tarihi 28 Aralık 2018’dir.

  Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  1. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
  2. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış̧ olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
  3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
  4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.

  Konu Kategorileri

  I - Klinik Onkoloji

  • Meme kanseri
  • Kolorektal kanserler
  • Kolorektal dışı kanserler
  • Genitoüriner sistem kanserleri
  • Akciğer kanserleri
  • Jinekolojik kanserler
  • Baş boyun kanserleri
  • Santral sinir sistemi tümörleri
  • Melanom ve diğer cilt tümörleri
  • Hematolojik maligniteler ve transplantasyon
  • Kemik ve yumuşak doku sarkomları
  • Endokrin sistem tümörleri
  • Destek tedaviler ve palyatif bakım
  • Tanısal ve girişimsel radyoloji
  • Onkolojide iş gücü ve ekonomik analizler
  • Radyoterapi teknikleri
  • Psikososyal onkoloji
  • Diğer

  II - Temel Onkoloji

  • Kanser epidemiyolojisi ve prevantif onkoloji
  • Tümör biyolojisi ve genetiği
  • Deneysel onkoloji
  • Patoloji
  • Farmakoloji
  • Diğer

  III - Pediatrik Onkoloji

  • Temel Onkoloji
  • Lösemi
  • Lenfoma
  • SSS Tümörü
  • Nöroblastom
  • Wilms Tümörü
  • Yumuşak Doku Tümörü
  • Kemik Tümörü
  • Karaciğer Tümörü
  • Retinoblastom
  • Destek Bakım
  • Cilt Kanserleri
  • Uzun Yaşam İzlemi ve geç yan etkiler
  • Diğer


  IV - Onkoloji Hemşireliği

   

  ÖDÜLLER

  En İyi Çalışma Ödülleri:
  Gönderilen bildiriler arasından, bildiri değerlendirme kurulu tarafından kongrenin en iyi üç bildirisi seçilecektir. Dereceye giren bildiriler Ana Oturumda sunulacak ve ödülleri verilecektir. Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji’den birer çalışmaya 5.000 TL para ödülü verilecektir.

  Sözel Bildiri Ödülleri:
  Seçilen en iyi sözel bildirilere 2.000 TL ödül verilecektir. Değerlendirme, bildiri değerlendirme kurulu, oturum başkanları ve tartışmacılar tarafından yapılacaktır.

  Poster Bildiri Ödülleri:
  Gönderilen poster bildiriler arasından, her günün en iyi posteri bildiri değerlendirme kurulu ve günün poster değerlendirme kurulu tarafından seçilecektir. Ödül miktarı 1.500 TL dir.

   

 • » Araştırma Ödülleri

  Yapım Aşamasındadır..

   

 • » Kayıt

  Yapım Aşamasındadır..

   

 • » Konaklama

  Yapım Aşamasındadır..

   

 • » Genel Bilgiler

  KONGRE TARİHİ VE YERİ
  23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde Regnum Carya, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

  KONGRE DİLİ
  Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlar İngilizce olacaktır.

  YAKA KARTI
  Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

  KONGRE KAYIT
  Kayıt masası 17-21 Nisan 2019 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.

  SEKRETERYA HİZMETLERİ
  Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.

  KATILIM BELGESİ
  Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 21 Nisan 2019 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.

  KREDİLENDİRME
  Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

  DAVET MEKTUBU
  Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

  BİLDİRİLER
  Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle www.ulusalkanser.org web sayfası üzerinden toplanacaktır.

  ÖNEMLİ TARİHLER
  Bildiri gönderim son tarihi: 28 Aralık 2018

   

   

 • » Kongre Merkezi
  Kongre Merkezi

  Regnum Carya Otel
  Kadriye Bölgesi, Üçkum Tepesi Mevkii, Belek-Antalya

   

   

 • » İletişim


  Kongre Sekreteryası Organizasyon Sekreteryası
  Neriman Sarı

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Kliniği

  Yenimahalle / Ankara
  T : 0312 336 09 09
  drnerimansari@gmail.com

  DMR Kongre Organizasyon
  Hollanda Cad. 696 Sok. No:22/9-10 Yıldız - Çankaya / ANKARA
  T : 0532 111 93 67
  F : 0312 442 04 10
  ukk@dmrturizm.com.tr
  www.dmrturizm.com.tr


   

   


 Copyright © 2019 Ulusal Kanser Kongresi LookUs & Online Makale